Back
Next

Sezon 2020 już otwarty!!! Zapraszamy do rezerwacji!!!

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub Rodo):
Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące
przetwarzania jej danych osobowych. W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (dalej: Administrator) jest:
KBR Spółka z o.o.
ul. Koralowa 96/1,Bezrzecze, 71-220 Szczecin, NIP: 8522392434
tel. +48 500-134-389
e-mail: kbr2spolka@gmail.com

2.Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa (np. droga telefoniczną, mailową, ustną) oraz z ogólnie dostępnych źródeł (internet).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzamy Państwa dane osobowe min. do wykonania zawartej z Państwem umowy, realizacji zamówień,
transakcji, rozwiązywania technicznych problemów związanych z działaniem maszyn, przesyłania informacji marketingowych, handlowych, informacyjnych oraz finansowych, windykacyjnych czy też archiwizacyjnych.

4. KBR Spółka z o.o. nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie lub dane podmioty wspierają współpracę między Państwem a Dane przekazywane są również do celów księgowych zewnętrznej firmie księgowej lub w celach windykacyjnych z którymi współpracuje
KBR Spółka z o.o. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez KBR Spółka z o.o. przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt.3.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy
pod adresem:
kbr2spolka@gmail.com
Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Szanowni Państwo
Projekt i wykonanie
IGEO Agencja Reklamowa
Copyright © 2017
ARKADIA Rewal
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ARKADIA REWAL"
ul. Różana 2, 72-344 Rewal
„KBR” Sp. z o.o., ul. Koralowa 96/1, 71-220  Szczecin
NIP 852-23-92-434, Regon 812 621 771

tel. 500-134-389,  e-mail: kbr@arkadia-rewal.pl

Nr konta: 21 1140 1137 0000 5844 4600 1001 mBank CompanyNet